Адреса:

Омладинска 3
19350 Књажевац, Србија

Контакт телефон:

Телефон/факс: 019/3731-324
Секретар: 019/3732-606

НАСТАВНИЦИ И СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

КОЛЕКТИВ ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

ШКОЛСКА 2018/2019.година

РАЗРЕДНА НАСТАВА

Редни број Име и презиме Одељење Звање
1. Аница Гајић 1/1 професор разредне наставе
2. Нела Митић 1/2 професор разредне наставе
Милица Ранђеловић 1/3 професор разредне наставе
Ивана Кос 2/1 професор разредне наставе
5. Ирена Милановић 2/2 професор разредне наставе
6. Емануела Милетић 2/3 професор разредне наставе
7. Лидија Станисављевић 3/1 наставник разредне наставе
8. Весна Ранчић 3/2 наставник разредне наставе
9. Ивана Бранковић Петровић 3/3 професор разредне наставе
10. Владица Првуловић 4/1 професор разредне наставе
11. Владан Ивановић 4/2 професор разредне наставе
12. Маја Велимировић 4/3 професор разредне наставе
13. Јадранка Станојевић 1, 3, Подвис професор разредне наставе
14. Милена Голубовић Жикић 2, 4, Подвис професор разредне наставе
15. Ивана Ђорђевић 1-4, Васиљ професор разредне наставе
16. Дијана Милановић продужени боравак професор разредне наставе
17. Луција Божић учитељ  (ИОП) наставник разредне наставе
ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
18. Саша Станисављевић 5/1 професор физичког васпитања
19. Јелена Петровић 5/2 професор физике
20. Томица Милосављевић 5/3 професор информатике и рачунарства
21. Бојан Богојевић 6/1 професор математике
22. Маја Војиновић 6/2 професор српског језика и књижевности
23. Миљан Миљковић 6/3 професор географије
24. Милан Димитријевић 7/1 професор  историје
25. Милан Лазаревић 7/2 професор енглеског језика
26. Миодраг Костић 7/3 професор технике и технологије
27. Марија Ивановић Божић 8/1 професор енглеског језика- мастер
28. Горан Миленовић 8/2 наставник ликовне културе
29. Биљана Гојковић 8/3 професор биологије
30. Татјана Милутиновић професор енглеског језика
31. Мирјана Светозаревић професор српског језика и књижевности
32. Маја Лазаревић професор математике
33. Далибор Михајловић професор српског језика и књижевности
34. Александар Стојановић наставник музичке културе
35. Јелена Милошевић професор немачког језика
36. Далиборка Минић професор хемије
37. Слободан Стојановић професор физичког васпитања
38. Ана Петровић професор биологије
39. Милица Милошевић професор математике
40. Саша Гојковић професор технике и технологије
41. Бранислав Младеновић професор грађанског васпитања
42. Александар Ристић професор грађанског васпитања
43. Маријана Хаскић професор грађанског васпитања
44. Перица Божуновић професор верске наставе
СТРУЧНИ САРАДНИЦИ ШКОЛЕ
45. Јасмина Милетић психолог
46. Гордана Динић педагог
47. Бојан Ристић библиотекар професор српског језика и књижевности
48. Марија Ивановић Божић професор енглеског језика- мастер
49. Маријана Хаскић дипл. педагог
АДМИНИСТРАТИВНО-ФИНАНСИЈСКО ОСОБЉЕ
50. Ана Симоновић Петковић дипломирани правник-секретар
51. Јасна Видојевић дипломирани економиста
52. Марина Стефановић референт за финансијско-рачуноводстене послове
ДИРЕКТОРКА ШКОЛЕ
53. Драгана Љубисављевић професор разредне наставе-мастер
Важни линкови
Електронски дневник

Због што објективнијег и ефикаснијег вођења евиденције о образовно-васпитном раду ученика, од 2019. године уведен је електронски дневник. 

ПОШТАНСКО САНДУЧЕ
Актуелни пројекти