Адреса:

Омладинска 3
19350 Књажевац, Србија

Контакт телефон:

Телефон/факс: 019/3731-324
Секретар: 019/3732-606

Саопштења

Правила понашања на Google учионици

Поштовани ученици,

Док у највећој мери поштујете правила понашања у непосредној настави, приметили
смо да неке од вас амбијент вашег дома повремено омета у поштовању правила у
онлајн настави, па вас подсећамо на правила која важе у виртуелној учионици:

 • Час почиње у тачно одређено време и води га наставник, који је једини
  администратор;
 • Присуство ученика је обавезно на сваком часу у тачно одређено време. Свако
  закашњење или изостајање правда се преко одељењског старешине;
 • Обавеза свих ученика јесте да прате цео ток часа, од почетка, до краја;
 • Током часа камера ученика је укључена, а микрофон је искључен. Када ученик
  жели да добије реч даје знак наставнику подизањем руке и чека да добије реч;
 • Препоручено је коришћење слушалица, како се не би реметио свакодневни
  ритам породице;
 • Уколико ученик има техничких проблема са укључивањем на наставу,
  обавештава о томе и предметног наставника и одељењског старешину који ће му
  помоћи да проблем превазиђе;
 • Ученик који има техничких потешкоћа, требало би да о томе обавести
  одељењског старешину и школу, који ће му помоћи да превазиђе проблеме;
 • Када наставни процес захтева другачију организацију, само наставник може да
  промени организацију часа;
 • За све проблеме и недоумице ученици се лично обраћају разредним
  старешинама и наставницима.
  Како би настава на Google учионици била што квалитетнија и како би се сви осећали
  пријатино и уважено подсећамо вас да није дозвољено:
 • напуштати час без претходне дозволе наставника,
 • говорити углас и без претходне дозволе наставника,
 • користити непримерен речник, вређати и омаловажавати остале учеснике,
 • обедовати током трајања часа,
 • снимати или фотографисати остале учеснике без дозволе,
 • укључивати на час ученике који нису из одељења, јер лако можемо утврдити ко
  су „придошлице“ на часу, а након тога и ко им је то омогућио.
  Подсећамо вас да наставници редовно прате и вреднују сваки ваш рад и агажовање. Са
  друге стране и свака ваша непримерена активност на часу биће забележена и
  вреднована.

Упркос тешкој епидемиолошкој ситуацији и начину рада који је за многе тежак
потрудите се да:

 • посвећено пратите виртуелне часове,
 • активно учествујете у раду,
 • на часу разјасните све нејасноће,
 • поштујете рокове за предају домаћих задатака, како би за свој рад били
  благовремено вредновани.

И најважније, чувајте своје и здравље својих породица!

Ваша ОШ „Вук Караџић“

Последње вести

Виктор трећи на Републичком такмичењу из математике ,,Мислиша”

Наш Виктор трећи на Републичком такмичењу из математике ,,Мислиша”Виктор Марковић, ученик 1/3 разреда освојио је трећу награду на Републичком финалу Математичког такмичења “Мислиша 2024” које

Опширније...

Електронски дневник

Због што објективнијег и ефикаснијег вођења евиденције о образовно-васпитном раду ученика, од 2019. године уведен је електронски дневник.