Адреса:

Омладинска 3
19350 Књажевац, Србија

Контакт телефон:

Телефон/факс: 019/3731-324
Секретар: 019/3732-606

Педагошки колегијум

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

 

 1. Драгана Љубисављевић, директорка школе, председник
 2. Емануела Милетић, Актив за развој школског програма
 3. Татјана Милутиновић, Актив за Школско развојно планирање
 4. Ивана Кос, Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
 5. Јелена Петровић, Тим за међупредметне компетенције и предузетништво
 6. Нела Митић, Стручно веће за наставнике разредне наставе
 7. Мирјана Светозаревић, Стручно веће наставника језика
 8. Маја Лазаревић, Стручно веће наставника ТИТ и математике,
 9. Миљан Миљковић, Стручно веће наставника природних и друштвених наука
 10. Саша Станисављевић, Стручно веће наставника вештина
 11. Маја Јовановић, Тим за инклузивно образовање
 12. Маријана Павловић, педагог школе
Важни линкови
Електронски дневник

Због што објективнијег и ефикаснијег вођења евиденције о образовно-васпитном раду ученика, од 2019. године уведен је електронски дневник. 

ПОШТАНСКО САНДУЧЕ
Актуелни пројекти