Адреса:

Омладинска 3
19350 Књажевац, Србија

Контакт телефон:

Телефон/факс: 019/3731-324
Секретар: 019/3732-606

УПИС ПРВАКА

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ БУДУЋИХ ПРВАКА, ОД 1. АПРИЛА 2024. ГОДИНЕ  ПОЧИЊЕ УПИС ПРВАКА

У складу са Чланом 18. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17 и 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20) у први разред школске 2024/2025. године се уписују деца рођена oд 1. марта 2017. године до краја фебруара 2018. године. Изузетно, у први разред се могу уписати и деца рођена од 1. марта 2018. године до краја августа 2018. године уколико су похађала припремни предшколски програм и уколико су тестирана.

Обавештавамо вас да  можете да упишете своје дете у први разред на више начина:

 1. начин – електронским путем преко ПОРТАЛА еУПРАВА заказивањем термина за упис и тестирање детета. 

2. начин – лично у школи

Приликом уписа потребно је да знате ЈМБГ детета и ЈМБГ једног од родитеља, а није потребно прилагати документа, јер ће их школа прибавити по службеној дужности, и то:

 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о пребивалишту
 • Уверење о похађању припремног предшколског програма
 • Потврду о обављеном лекарском прегледу – лекарско уверење*

* Изузетак је само лекарско уверење уколико је преглед обављен код приватног лекара.

За све додатне информације стојимо вам на располагању!  

Контакт телефон школе: 019/3732606,   

Мејл адреса школе: upisprvaka.vuk@gmail.com

                                                                                           С поштовањем,

                                                                           Ваша ОШ „Вук Караџић“

 

 

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ БУДУЋИХ ПРВАКА, ОД 1. АПРИЛА 2022. ГОДИНЕ  ПОЧИЊЕ УПИС ПРВАКА

У складу са Чланом 18. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17 и 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20) у први разред школске 2022/2023. године се уписују деца рођена oд 1. марта 2015. године до краја фебруара 2016. године. Изузетно, у први разред се могу уписати и деца рођена од 1. марта 2016. године до краја августа 2016. године уколико су похађала припремни предшколски програм и уколико су тестирана.

Обавештавамо вас да  можете да упишете своје дете у први разред на више начина:

 1. начин – електронским путем

 • Преузети овај ФОРМУЛАР ЗА УПИС ПРВАКА 2022  (школски образац за упис првака 2022) са сајта школе  www.osvukknjazevac.edu.rs у одељку УПИС ПРВАКА, попунити и послати на мејл школе  upisprvaka.vuk@gmail.com      или
 • преко ПОРТАЛА еУПРАВА заказивањем термина за упис и тестирање детета. 

2. начин – лично у школи

Приликом уписа није потребно прилагати документа, јер ће их школа прибавити по службеној дужности, и то:

 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о пребивалишту
 • Уверење о похађању припремног предшколског програма
 • Потврду о обављеном лекарском прегледу – лекарско уверење*

* Изузетак је само лекарско уверење уколико је преглед обављен код приватног лекара.

За све додатне информације стојимо вам на располагању!  

Контакт телефон школе: 019/3732606,   

Мејл адреса школе: upisprvaka.vuk@gmail.com

                                                                                                 С поштовањем,

                                                                                 Ваша ОШ „Вук Караџић“

 

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ БУДУЋИХ ПРВАКА,

1. АПРИЛА 2021. ГОДИНЕ  ПОЧИЊЕ УПИС ПРВАКА

У складу са Чланом 18. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17 и 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20) у први разред школске 2021/2022. године се уписују деца рођена oд 1. марта 2014. године до краја фебруара 2015. године. Изузетно, у први разред се могу уписати и деца рођена од 1. марта 2015. године до краја августа 2015. године уколико су похађала припремни предшколски програм и уколико су тестирана.

Обавештавамо вас да због актуелне епидемиолошке ситуације и  поштовања здравствено-хигијенских мера, можете да упишете своје дете у први разред на више начина:

 1. начин – електронским путем 

Родитељи који имају техничких могућности формулар могу преузети са сајта школе  www.osvukknjazevac.edu.rs у одељку УПИС ПРВАКА на два начина:

 1. начин – лично

Родитељи који немају техничких могућности  формулар могу преузети на службени улаз школе од дежурног запосленог у периоду од 9 до 12 часова сваког радног дана. Попуњен формулар предати школи.

Приликом уписа није потребно прилагати документа, јер ће их школа прибавити по службеној дужности, и то:

 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о пребивалишту
 • Уверење о похађању припремног предшколског програма
 • Потврду о обављеном лекарском прегледу – лекарско уверење*

* Изузетак је само лекарско уверење уколико је преглед обављен код приватног лекара.

За све додатне информације стојимо вам на располагању!  

Контакт телефон школе: 019/3732606,  019/3731324

Мејл адреса школе: upisprvaka.vuk@gmail.com 

О терминима за тестирање бићете благовремено обавештени.

С поштовањем,

ОШ „Вук Караџић“

Важни линкови
Електронски дневник

Због што објективнијег и ефикаснијег вођења евиденције о образовно-васпитном раду ученика, од 2019. године уведен је електронски дневник. 

ПОШТАНСКО САНДУЧЕ
Актуелни пројекти