Адреса:

Омладинска 3
19350 Књажевац, Србија

Контакт телефон:

Телефон/факс: 019/3731-324
Секретар: 019/3732-606

Вести

План и програм екскурзија

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 1. РАЗРЕДА

Образовно –васпитни циљеви и задаци Циљ екскурзије, као облика образовно – васпитног рада је упознавање ученика с појавама и односима у природној и друштвеној средини, упознавање с културним, историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима.

Задаци екскурзије су:

 • пручавање објеката и појава у природи
 • уочавање узрочно – последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима
 • развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика
 • упознавање начина живота и рада људи појединих крајева
 • развијање позитивних односа према националним, културним и естетским вредностима, спортским потребама и навикама, развијање позитивних социјалних односа
 • схватање значаја здравља и здравих стилова живота
 • подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја и импресија према крају који обилазе и упознају

Садржаји којима се постављени циљеви остварујуПостављени циљеви и задаци биће остварени обиласком:

 • пута ка Сокобањи са посматрањем околине и географских карактеристика
 • Сокобања (обилазак града, центра града, градског парка, турског купатила…)
 • Озрен (разгледање, водопад Рипаљка..)
 • Бованско језеро (обилазак, карактеристике)

Планирани број ученикаНа екскурзији ће ићи најмање 60% ученика првог разреда.Носиоци предвиђених садржаја и активностиУчитељи 1. разреда.Трајање екскурзијеЈеднодневна.Путни правацКњажевац – Сокобања – Озрен – Сокобања – Бованско језеро – Сокобања – Књажевац.Техничка организацијаЗадужена туристичка агенција.Начин финансирањаРодитељи ученика.Разредни учитељи првог разреда

Лидија Станисављевић

Весна Ранчић

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 2. РАЗРЕДА

                 Екскурзија ученика 2. разреда била би изведена на релацији

Књажевац – Ниш – Књажевац.

                 Време трајања – једнодневни излет.

 –          Ученици би се на екскурзији упознали са објектима-сведоцима наше прошлости, разгледањем обележја и обавештавањем кратким епизодама о догађајима и личностима, што би имало за циљ увођење ученика у нашу ближу и даљу прошлост.

 –          На екскурзији била би примењена стечена знања из предмета Свет око нас- основног знања о борби насег народа за одбрану слободе и достојанства. Развијала би се патриотска осећања ученика, понос и дивљење према борцима и јунацима из насе ближе и даље прошлости.

 –          На путовању ученици бе уочавали значај путева и важнијих саобраћаних средстава којима се људи служе. Развијали би се међу децом позитивни интерперсонални односи и учвршћивале навике и правила лепог понашања.

 –          Ради пријатног осећања и расположења током путовања ученици би у аутобусу певали песме по свом избору или научене у школи.

 –          Приликом обиласка објеката ученици би записивали у својим нотесима важније податке. Да би им екскурзија остала у сећању, куповали би разне брошуре, разгледнице, значке и сзвенире.

 –          Објекти предвиђени за обилазак и циљеви посета:

 •  Чегар;
 •  Логор на Црвеном крсту;
 •  Ћеле – кула;
 •  Нишка бања;

 Носиоци предвиђених садржаја и активности су учитељи 2. разреда: Владица Првуловић, Властимирка Рајић 

Образовно – васпитни циљеви и задаци екскурзије

Садржаји којима се постављени циљеви остварују
Циљ екскурзије,као облика образовно- васпитног рада, је упознавање ученика са појавама и односима у природној и друштвеној средини, упознавање са културним, историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима краја који обилазе.Задаци екскурзије су:– проучавање објеката и појава у природи;

– уочавање узрочно- последичних односа у

конкретним природним и друштвеним

условима;

– развијање интересовања за природу и

еколошких навика;

– упознавање начина живота и рада људи

појединих крајева;

– развијање позитивног односа према

националним, културним и естетским

вредностима, спортским потребама и навикама,

развијање позитивних социјалних односа;

– схватање значаја здравља и здравих стилова

живота;

– подстицање испољавања позитивних

емоционалних доживљаја и импресија према

крају који обилазе и упознају.

– Посматрање и упознавање са равничарским  пределом Тимочке Крајине;- Обилазак манастира Буково

 

– Обилазак Неготина и упознавање са типом

насеља, тамошњом архитектуром и

културом становништва:

Посета Музеја

Посета и обилазак Мокрањчеве куће

Обилазак споменика Хајдук Вељка

 

-Обилазак Кладова упознавање са типом

насеља, тамошњом архитектуром и

културом становништва:

Обилазак Фетислама

     Обилазак  ХЕ Ђердап 1

 

Обилазак Зајечара

  Обилазак СРЦ „Попова Плажа“

Планирани број ученика На екскурзију ће ићи најмање 60 % ученика четвртог разреда.
Носиоци предвиђених садржаја и активности Носиоци предвиђених садржаја и активности су учитељитрећег разреда Богомир Јовановић, Сава Радуловић и учитељица из Васиља Верица Радуловић.
Трајање екскурзије Екскурзија је једнодневна.
Путни правац Књажевац – Неготин – Кладово – Ђердап 1 – Зајечар – Књажевац
Техничка организација За техничку организацију екскурзије задужена је агенција.
Начин финансирања

Екскурзију финансирају родитељи ученика.

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 3. РАЗРЕДА

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 4. РАЗРЕДА

Образовно – васпитни циљеви и задаци екскурзије

Садржаји којима се постављени циљеви остварују

Циљ екскурзије,као облика образовно- васпитног рада, је упознавање ученика са појавама и односима у природној и друштвеној средини, упознавање са културним, историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима краја који обилазе.Задаци екскурзије су:– проучавање објеката и појава у природи;

– уочавање узрочно- последичних односа у

конкретним природним и друштвеним

условима;

– развијање интересовања за природу и

еколошких навика;

– упознавање начина живота и рада људи

појединих крајева;

– развијање позитивног односа према

националним, културним и естетским

вредностима, спортским потребама и навикама,

развијање позитивних социјалних односа;

– схватање значаја здравља и здравих стилова

живота;

– подстицање испољавања позитивних

емоционалних доживљаја и импресија према

крају који обилазе и упознају.

– Посматрање и упознавање територије централног Поморавља;- Посматрање и упознавање са облицимарељефа брдско – планинског предела

Честобродице;

– Посматрање и упознавање са равничарским

  пределом око реке Мораве;

– Обилазак манастира Манасија (задужбине

деспота Стефана Лазаревића) и Раванице 

(задужбина кнеза Лазара Хребељановића) и

упознавање са средњовњковном српском

архитектуром, фреско – сликарством и

духовним наслеђем нашег народа;

– Обилазак Ресавске пећине, у области

Ресавских рудника, и упознавање са

карактеристикама пећина;

– Обилазак Јагодине и упознавање са типом

насеља, тамошњом архитектуром и културом

становништва;

– Посета Музеја наивне уметности у Јагодини и

упознавање са делима наивних уметника;

– Посета зоолошког врта у Јагодини и

упознавање животиња које не живе у нашим

крајевима;

Планирани број ученика На екскурзију ће ићи најмање 60 % ученика четвртог разреда.
Носиоци предвиђених садржаја и активности Носиоци предвиђених садржаја и активности су учитељи четвртог разреда Владан Ивановић, Ивана Кос, Емануела Милетић.
Трајање екскурзије Екскурзија је једнодневна.
Путни правац Књажевац – манастир Раваница – Ресавска пећина – манстир Манасија – Свилајнац – Јагодина – Књажевац
Техничка организација За техничку организацију екскурзије задужена је агенција.
Начин финансирања

Екскурзију финансирају родитељи ученика.

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 5. РАЗРЕДА 

                Екскурзија ученика 5. разреда, према Годишњем програму рада школе, планира се да буде изведена на релацији Књажевац-Београд-Књажевац у трајању од 2 дана.

                 Ученици ће се на овој екскурзији упознати са главним градом Републике Србије и једном од метропола Европе.Поред упознавања са географским положајем главног града, ученици би видели и значајне објекте и институције Београда које га чине и веома важним туристичким центром.

                 На свом путу ученици би посетили један од највећих стадиона у овом делу Европе, популарну „Маракану“, односно стадион Црвене Звезде једног клуба са ових простора који је био првак Европе.Посетили би чувени калемегдански парк, са кога се прижа видик на ушће двеју великих европских река, Дунава и Саве, а обишли би и велики ЗОО врт који се налази у парку.

                Ученици би такође обишли музеј нашег, великог научника, Николе Тесле и упознали би се са његовим радом којим је задужио човечанство,а истоимени аеродром и ваздухопловни музеј представља ће посебну занимљивост ученицима.

                Осим панорамског разгледања осталих знамености главног града, ученици би имали и посету позоришној представи у једном од многобројних позориста.

                Поред упознавања са предстоницом Републике Србије код ученика би се подстекла интересовање за културно-историске и уметничке вредности и однос према природом и социјалном окружењу.

                Разредне старешине петог разреда биће носиоци предвиђених садржаја и активности.

                Екскурзију ће финансирати родитељи ученика.

  Носиоци предвиђених садржаја и активности су разредне старешине 5. разреда: Милан Димитријевић, Александар Стојановић

 ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 6. РАЗРЕДА 

 Књажевац-Зајечар-Крагујевац-Топола-Горњи Милановац-Врњачка Бања-Крушевац-Књажевац

 Посете:

-Крагујевац-Шумарице, Музеј Револуције

-Топола-Опленац

-Буковачка Бања

-Горњи Милановац-историјски споменици

-Краљево-манастир Жича

-Врњачка Бања

-Крушевац-Археолошки парк, музеј, Лазарица

Васпитно образовни циљеви

Упознавање са значајним догађајима, личностима и споменицима из националне историје, као и са географским одликама Шумадије.

Подстицање патриотских и естетских осећања и формирање етичких вредности код ученика.

Формирање ставова код ученика о значају очувања културно-историјског наслеђа и природне средине.

План и програм

Екскурзија ученика 6. разреда у трајању од два дана биће изведена на релацији Књажевац-Крагујевац-Топола-Горњи Милановац-Врњачка Бања-Крушевац-Књажевац.

На овом путовању кроз централне делове Србије ученици ће се упознати са бурном историјском прошлошћу нашег народа. Обићи ће готово сва важна места на којима су доношене значајне одлуке за будућност српског народа, али видеће и обележја херојског страдања, као и споменике и задужбине важних личности националне историје.

У срцу Шумадије, централном делу Србије, у њеном главном граду Крагујевцу, ученици ће обићи спомен-парк Шумарице, успомену на страдале ђаке које је немачка окупаторска војска стрељала у знак одмазде због отпора нашег народа освајачу.

Следећа дестинација биће Горњи Милановац и Топола, место одакле је почео отпор према турском зулуму под вођством Карађорђа и где се налази велелепни маузолеј краљевске династије Карађорђевић.

Врњачка Бања је центар бањског туризма у Србији. Извори лековите, термоминералне воде посећују многобројни туристи не само из наших крајева већ и из иностранства. Обилазак места пријатног за опоравак, одмор и рехабилитацију биће право уживање.

Крушевац, престоница старе Србије, град Светог кнеза Лазара, место одакле је храбра српска војска кренула у Бој на Косову, у одбрану српства и православља, али и Европе од предстојеће најезде Турака.

Овом екскурзијом ученици ће кроз упознавање с историјским догађајима, личностима и споменицима лакше савлађивати градиво, градиво историје и географије 6. разреда и самим тим формирати своје патриотске и етничке вредности.

 Носиоци предвиђених садржаја и активности су разредне старешине 6. разреда: Горан Миленовић, Амон Јосип, Мајда Кљако.

 ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 7. РАЗРЕДА

                Екскурзија ученика 7. разреда требало би да буде на релацији: Књажевац-Раваница-Смедерево-Пожаревац-Сребрно језеро-Доњи Милановац-Кладово-Неготин-Књажевац.

                 Садржај екскурзије остварају се на основу наставног плана и програма образовно-васпитног рада и школског програма и саставни су део годишњег програма рада школе.Ученици 7. разреда бе се на овој екскурзији упознали са територијом источне Србије и Тимочког региона. Ученици би се на  овом путовању упознали са  рељефним облицима источне Србије које ће им у 7. разреду доста користити из предмета Географија. Такође би се упознали и са демографском структуром становништва јер на овој територији поред српског становништва живе и власи, Румуни, итд.

                 Обиласком манастира „Раваница“ ученици би имали прилику да сазнају нешто више о вери и традицији а код ученика би се подстакла интересовања за културно-историско и уметничке вредности. Ученици би могли да створе сопствени став о међунационалној и верској толеранцији као и подстицање односа према природном и социјалном окружењу.

                 Обиласком тврђаве у Смедереву односно обилажењем културно-историских знаменитости ученици би се упознали са бурном историском прошлошћу народа овог дела Србије.

                Обиласком налазишта „Лепенски вир“ и Х.Е. Ђердап ученици би употпунили већ стечено знање Историје и Географије и упознали би се са реком „Дунав“.

                Обиласком музеја и куће С.Ст.Мокрањца у Некотину ученици ће само употпунити своја стечена знања из предмета Музичка култура о овом великану Српске музике. Предвиђа се да ће 90% ученика ићи на екскурзију.

Носиоци активности су одељенске старешине 7. разреда: Миљан Миљковић, Слободан стојановић

   ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 8. РАЗРЕД

  Релација: Златибор – Ваљево – Бранковина – Књаевац у трајању од три дана.

На овом путовању ученици би се упознали са природним лепотама Западног Поморавља и Подгорине. Такође, ученици би обишли многа места и споменике из бурне исоријске прошлости Србије ( Манастир Жича, споменик војводи Мишићу). Боравак у предивном простору националног парка Тара представиће прави уитак у нетакнутој природи. Посебан доживљај је вожња „Шарганском осмицом“, пругу уског колосека која је јединствена у Европи. Посета етно – селу Мећавник, на Мокрој гори, пруиће ученицима прилику да виде специфичну архитектуру села у Западној Србији.

Златибор је једна од најлепших планина у Србији и велики туристички центар. Село Сирогојно је познато по радоницама одевних предмета од вуне. Ваљево и Бранковину прославили су велики књиевници Десанка Максимовић и Прота Матеја Ненадовић.

Циљ ексурзије је да ученици део наставног програма савладају непосредним упознавањем садраја предмета, појава и односа у природној и друштвеној средини, да упознају културно наслеђе и да се остваре циљеви из области моралног, естетског, професионалног, емоционалног и социјаног васпитања.

Задаци екскурзије су: развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика, стицање нових сазнања, подстицање испољавања позитивних емоционалних доивљаја, упознавања занимања људи која су карактеристична за поједине крајеве, развијање позитивних односа према националним, уметничким и културним вредностима, изграђивање естетских културних потреба и навика као и позитивних социјалних односа међу ученицима и професорима.

Екскурзију ће финансирати ученици тј. родитељи ученика.

 

 

                Носиоци предвиђених садржаја и активности су разредне старешине 8. разреда: Милан Лазаревић, Татјана Милутиновић, Анета Зорић

 

 

 

ИЗЛЕТ – ВЕРОНАУКА

 Крајем маја или почетком јуна 2013.године биће реализован излет за ученике који похађају изборни предмет веронаук.

План  и  програм излета утврдиће вероучитељи у договору са учитељима, наставницима, ученицима и родитељима.

 ИЗЛЕТ – ТРАДИЦИЈА

 Крајем маја или почетком јуна 2013.године биће реализован излет за ученике који похађају изборни предмет тадиција .

План и програм  излета утврдиће наставник традиције у договору са учитељима, ученицима и родитељима.

Последње вести

Спортске игре младих ,,ZERO WASTE”

У спортској хали ,,Каплар” 5. фебруара 2024. године у организацији Спортског савеза одржане Спортске игре младих ,,ZERO WASTE”. Ради се о спортско-еколошким активностима ученика основних

Опширније...

Електронски дневник

Због што објективнијег и ефикаснијег вођења евиденције о образовно-васпитном раду ученика, од 2019. године уведен је електронски дневник.